۹۶/۱۱/۰۱

ساخت اسکلت فلزی

ساخت اسکلت فلزی از دیگر فعالیتهای این شرکت می باشد که از دیرباز تا به حال سهم بزرگی از بازار این صنعت را در انحصار خود در آورده است.

اشتراک گذاری
اشتراک گذاری

تماس مستقیم