۹۶/۰۹/۱۸

تابلوهای تبلیغاتی ما

مجددا شاهد حضور پررنگ مان در منطقه با آگهی دیگری در خیابان مقدس اردبیلی ، تقاطع خیابان پسیان (ضلع جنوب غربی) هستید.

جهت دیدن فیلم آگهی ما می توانید بر روی مثلث زیر کادر کلیک نمایید.

محل تابلوی تبلیغاتی : خیابان مقدس اردبیلی ، تقاطع خیابان پسیان (ضلع جنوب غربی)

 

اشتراک گذاری
اشتراک گذاری

تماس مستقیم