اهمیت سازنده حرفه ای در بحث مشارکت در ساخت

 • با انجام مشارکت در ساخت توسط سازنده حرفه ای ، بدون صرف هیچ هزینه ای ملک با ارزش خود را به کالایی با ارزش افزوده بالا تبدیل کرده اید. در واقع مشارکت در ساخت باعث ایجاد سرمایه ای پایدار و قابل اطمینان میگردد. افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت مسکن درماه های اخیر خود گواه این مهم است واهمیت انجام مشارکت در ساخت توسط سازنده حرفه ای را دوچندان میکند.

 • نیازبه سازنده حرفه ای برای مشارکت برهچکس پوشیده نیست و زمانیکه شما سازنده حرفه ای وایده آل خود را پیدا میکنید تقریبا بیشترراه را رفته اید.
 • از آنجائیکه در مبحث مشارکت در ساخت نیاز به سازنده توانا دغدغه خاطراصلی هر مالکیست لذا دانستن پارامترهای مناسب جهت ارزیابی توانمندی یک سازنده ، بسیار حائز اهمیت است.در زیر برخی از پارامترهای ارزیابی سازنده حرفه ای اعلام میگردد:داشتن توانمندی مالی سازنده وقدرت ریسک پذیری او
  داشتن امکانات اجرایی
  داشتن تیم مجرب و متخصص
  داشتن تحصیلات آکادمیک مرتب
  داشتن سبک خاصی ازمعماری که ساختمان شما را از دیگر ساختمانهای منطقه متمایز میکند
  اتمام پروژه درکوتاهترین زمانبندی ممکن که بسیار برای مالکین اهمیت ویژه ای دارد
  داشتن خلاقیت و نوآوری
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری

تماس مستقیم