ایده آل گرایی در تمام ارکان ساختمان

در پاسخ به این سوال که چرا باید به مشخصات فنی ساختمان نیز اهمیت دهیم باید گفت درسالهای اخیر در ساخت و سازهایی که انجام شده بیشتر به ظاهر ساختمانها توجه گردیده واغلب مالکین درخواستی که از سازندگان داشته اند امکانات رفاهی ازقبیل استخر ، سونا ، جکوزی  و بویژه نمای ساختمان بوده که هر یک درجای خود لازم و با اهمیت است ولی بعضاً دیده میشود که مالکین برای انجام قرارداد مشارکت در ساخت با سازندگان آنرا منوط به بودن آرشیتکت بنام مورد علاقه خود میکنند که طبیعتاً حضور این دست از آرشیتکتهای پُرآوازه و گران قیمت در پروژه ، هزینه ساخت را برای سازنده بدون توجیه منطقی بالا میبرند.

در نتیجه سازندگان برای جبران این هزینه غیر منطقی مجبور میشوند درقسمتهای دیگر ساختمان که خارج از دید است و به چشم نمی آید از کیفیت ساخت بکاهند که این خود معضل بزرگیست. برای مثال در بخش تاسیسات ولوله های انتقال و نوع مصالحی که به کار میرود مثلاً در بحث عایق کاریها که دربطن ساختمان هستند ونقش مهمی را درمصرف انرژی بازی میکنند چنانچه متریال مناسبی استفاده نشود موجب اتلاف انرژی وخسارات مالی در طول زمان میشوند و یا مواردی از این دست.

فلذا نتیجه میگریم که ایده آل گرایی میبایست در تمام ارکان ساختمان ساری و جاری باشد.

اشتراک گذاری
اشتراک گذاری

تماس مستقیم