۹۷/۰۲/۱۷

حذف واسطه ها – نقاط قوت

حذف واسطه ها در صورت مشارکت در ساخت با شرکت ساختمانی مهر جاوید یکی از دلایلی است که صاحبان املاک ، ملک خود را برای ساخت و ساز به این شرکت می سپارند و بدین ترتیب سود دوطرفه پیمانکار و کارفرما حاصل می گردد و از مشکلات احتمالی منتج از عدم هماهنگیهای واسطه ها با هر از طرفین و یا انتقال اشتباه اطلاعات جلوگیری می شود.

 

نقاط قوت شرکت ساختمانی مهر جاوید – حذف واسطه ها

 

اشتراک گذاری
اشتراک گذاری

تماس مستقیم