۹۷/۰۲/۱۷

کنترل بهینه پروژه – نقاط قوت

برنامه ریزی و کنترل پروژه های در حال اجرا با استفاده از نرم افزارهای آماری و مهندسی مربوطه نظیر SPSS و Microsoft Office Project از دیگر نقاط قوت شرکت ساختمانی مهر جاوید می باشد که تاثیر به سزایی در روند تصمیم گیریهای مدیریتی پروژه های ساختمانی دارد.

 

نقاط قوت شرکت ساختمانی مهر جاوید – کنترل بهینه پروژه

اشتراک گذاری
اشتراک گذاری

تماس مستقیم