Notice: Undefined variable: insensitive in /home/moshare1/public_html/wp-content/plugins/internal-link-building-plugin/internal_link_building.php on line 201

Notice: Undefined variable: insensitive in /home/moshare1/public_html/wp-content/plugins/internal-link-building-plugin/internal_link_building.php on line 202
۹۷/۰۲/۱۷

کنترل بهینه پروژه – نقاط قوت


Notice: Undefined variable: insensitive in /home/moshare1/public_html/wp-content/plugins/internal-link-building-plugin/internal_link_building.php on line 201

Notice: Undefined variable: insensitive in /home/moshare1/public_html/wp-content/plugins/internal-link-building-plugin/internal_link_building.php on line 202

برنامه ریزی و کنترل پروژه های در حال اجرا با استفاده از نرم افزارهای آماری و مهندسی مربوطه نظیر SPSS و Microsoft Office Project از دیگر نقاط قوت شرکت ساختمانی مهر جاوید می باشد که تاثیر به سزایی در روند تصمیم گیریهای مدیریتی پروژه های ساختمانی دارد.

 

نقاط قوت شرکت ساختمانی مهر جاوید – کنترل بهینه پروژه

اشتراک گذاری
اشتراک گذاری

تماس مستقیم